woman standing in the middle of grass field

Podagrycznik pospolity zwalczanie

Orientujemy kartkę wg (kompasu i w rogu oznaczamy kierunek północny za pomocą strzałki. Poczynając od punktu wyjścia celujemy linijką następny punkt, przy drodze i wzdłuż brzegu linijki rysujemy ołówkiem linię. Idąc liczymy kroki ustalając poprzednio, że np. 100 kroków podwójnych równa się 2 cm szkicu. Po dojściu do obranego przedmiotu odkładamy go w obranej skali […]