curved road near cliff

Czas na terenach leśnych

Przeprowadzone badania pozwoliły ustalić preferowany czas i częstotliwość wypoczynku na terenach leśnych, jak również ulubione formy rekreacji oraz sposób i zakres rekreacyjnego zagospodarowania lasów miejskich. W rezultacie przeprowadzonych badań ustalono, że lasy miejskie najchętniej odwiedzane są latem (32% respondentów) oraz wiosną (21%) i jesienią (26%). Zimowy wypoczynek na terenach leśnych preferowało 15% respondentów. Czas wypoczynku na terenie lasów miejskich wynosi około dwóch godzin (52% ankietowanych), choć duża grupa respondentów (38%) deklarowała dłuższy pobyt w lesie, trwający od dwóch do czterech godzin. Większość respondentów (41%) wypoczywa w lasach ze znajomymi, 38% ze znajomymi i rodziną, natomiast 10% spędza swój wolny czas w lesie wraz z dziećmi, a z rodziną bez dzieci – 6%, 5% zaś wypoczywa samotnie. Lasy miejskie Warszawy są miejscem wypoczynku przede wszystkim codziennego (78%) lub weekendowego (22%). Mieszkańcy stolicy wypoczywają na terenach lasów miejskich głównie w sposób aktywny (77%), preferując takie formy rekreacji jak spacery, jazda rowerem, obserwacja przyrody. Jedynie 23% respondentów preferuje wypoczynek bierny (np. piknikowanie). Z wyborem formy rekreacji ściśle wiążą się preferencje wypoczywających w zakresie zagospodarowania rekreacyjnego lasu. Do najbardziej preferowanych elementów rekreacyjnego zagospodarowania zaliczyć można elementy liniowe – 46% (w tym: 15% ścieżki spacerowe, 14% ścieżki rowerowe, 7% ścieżki zdrowia, 6% ścieżki dydaktyczne, 3% ścieżki do jazdy konnej).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *