photography of buildings near mountain during daytime

PRROS – założenia organizacyjno-metodyczne

PRROS trwa 6 miesięcy i składa się z trzech etapów: etap I – kwalifikująco-informacyjny (wprowadzający), etap II – regularnych zajęć programowych (działania praktycznego), etap III – szkoleniowo-turystyczny i profilaktyczno-wypoczynkowy (końcowy).
Etap I (2 do 4 tygodni) – polega na przekonaniu ludzi starszych do celowości podjęcia tego typu aktywności ruchowej. Osoby te są kwalifikowane przez lekarza do II etapu PRROS. Na tym etapie instruktor rekreacji ściśle współpracuje z lekarzem (najlepiej geriatrą lub lekarzem sportowym), psychologiem oraz specjalistą z zakresu żywienia. W tym okresie z osobami zainteresowanymi należy przeprowadzić cztery spotkania o charakterze edukacyjnym, które będą dotyczyć: pozytywnego znaczenia aktywności ruchowej w życiu starszego człowieka z punktu widzenia medycyny (prelekcję prowadzi lekarz, najlepiej geriatra). Uczestnicy otrzymują także informację, jakie objawy podczas wykonywania ćwiczeń można uznać za niepokojące i jak się w takich sytuacjach zachować; psychologicznego aspektu aktywizacji ludzi starszych (prelekcję prowadzi psycholog); żywienia jako podstawowego elementu zdrowego stylu życia (prelekcję prowadzi dietetyk); realizacji PRROS. Uczestnicy otrzymują pełną informację programowo- organizacyjną, regulamin uczestnika PRROS, instrukcję z zakresu samokontroli i samooceny, następnie wypełniają ankietę dotyczącą stylu ich życia, preferowanych przez nich form aktywności i oczekiwań związanych z uczestnictwem w PRROS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *