group of people near bonfire near trees during nighttime

Rekreacja w lasach miejskich w świetle badań

Oprócz funkcji ekologicznych lasy pełnią również bardzo ważną rolę jako miejsce wypoczynku dla mieszkańców Warszawy oraz miejsce badań dla pracowników nauki, miejsce zajęć terenowych dla studentów kierunków przyrodniczych oraz dla uczniów szkół podstawowych i liceów. Lasy na obszarach zurbanizowanych są ważną, atrakcyjną i preferowaną przestrzenią rekreacyjną. Lasy odgrywają istotną rolę zarówno w kształtowaniu estetyki krajobrazu przestrzeni zurbanizowanej, jak i z punktu widzenia ich walorów zdrowotnych pozwalających na regenerację sił psychicznych i fizycznych mieszkańców aglomeracji miejskich – czyste powietrze, cisza i spokój, korzystny bioklimat, ujemna jonizacja powietrza, właściwości dezynfekcyjne, bakteriobójcze i grzybobójcze wydzielanych przez rośliny olejków eterycznych. Waloryzacja rekreacyjna przydatności i atrakcyjności lasów miejskich powinna stanowić podstawę ich przystosowania do potrzeb wypoczynku. Zagospodarowanie rekreacyjne lasów miejskich jest realizowane na prawidłowych zasadach. Uwzględnia bowiem strefy aktywności różnych form wypoczynku, stosowanie różnych elementów przestrzennych zagospodarowania rekreacyjnego oraz ich wyposażenie w urządzenia małej architektury. Badania wykazują, iż istnieje duże zapotrzebowanie mieszkańców aglomeracji miejskiej na rekreację w lasach, realizację jej różnych form oraz że zagospodarowanie lasów wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Las jest najtańszym sposobem tworzenia zieleni i jako preferowane miejsce wypoczynku powinien stanowić ważny element w kształtowaniu warunków do wypoczynku na obszarach zurbanizowanych, dlatego jego lokalizacja powinna być brana pod uwagę w planowaniu przestrzennego zagospodarowania terenu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *