white airplane wing

Tereny i obiekty rekreacyjno-sportowe jako miejsca uczestnictwa w rekreacji ruchowej

Popularność zespołowych gier sportowych znalazła potwierdzenie w opiniach o najbardziej popularnych terenach i obiektach rekreacyjno-sportowych w mieście. Sale sportowe zdecydowanie znalazły się w czołówce najczęściej uczęszczanych obiektów (57,9%) (rys. 13). Na miejscu drugim uplasowały się nowoczesna kryta pływalnia (19,5%) oraz kluby fitness (11,6%). W okresie lata uczestnictwo w rekreacji ruchowej mieszkańców Brzegu odbywa się na terenach do zespołowych gier sportowych (21,9%), sezonowych akwenach wodnych (13,5%) oraz stawach (17,2%) (rys. 14). Ścieżki rowerowe w parkach (13,0%) i korty tenisowe na terenie stadionu (11,5%) należą także do najbardziej popularnych. Mniejszą popularnością cieszy się rampa do jazdy na rolkach (2,1%) i strzelnica (2,0%) znajdująca się na terenach rekreacyjnych „Za kanałem”. Zimowej rekreacji ruchowej najlepiej służą tereny do jazdy na sankach (31,0%) znajdujące się w parkach (rys. 15) Wśród obiektów wysoką popularnością cieszą się kryta pływalnia (24,1%) oraz solarium (13,9%). Opinie mieszkańców na temat ilości terenów i obiektów rekreacyjno-sportowych oraz form rekreacji ruchowej w Brzegu Dla projektowania kierunków rozwoju rekreacji w mieście istotne jest poznanie opinii użytkowników obiektów sportowych. Ilość terenów rekreacyjno- sportowych w mieście uzyskała 41,5% ocen dostatecznych oraz 31,5% dobrych (rys. 16). W pełni zadowolonych było tylko 6,0% mieszkańców. 21% oceniło ją bardzo źle.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *