black framed Ray-Ban Wayfarer sunglasses on top of book

Zasady treningu zdrowotnego

Którego podstawowym celem wg Kuń- skiego (Kuński, Jegier 1999) jest: kreacja zdrowia i zapobieganie przedwczesnemu starzeniu się poprzez: utrzymywanie i doskonalenie zadowalającej wydolności fizycznej i tolerancji wysiłkowej w życiu codziennym, stabilizację optymalnego ciężaru ciała, zachowanie zadowalającej siły mięśniowej, stabilizującej stawy, zwłaszcza stawy kręgosłupa,
wzrost lub utrzymanie dostatecznego poziomu nieswoistej odporności przeci wzakaźnej, utrzymanie dobrego samopoczucia przez zwiększenie dopływu dodatnich bodźców psychicznych związanych z ćwiczeniami fizycznymi, dających poczucie wzrastającej lub utrzymującej się na zadowalającym poziomie sprawności własnego ciała; zapobieganie powstawaniu lub rozwojowi chorób cywilizacyjnych, w tym głównie choroby niedokrwiennej serca i chorób metabolicznych, między innymi poprzez: poprawę sprawności układu krążenia, rozwijanie u osób ćwiczących przyzwyczajeń do higienicznego trybu życia, zmniejszenie nasilenia negatywnego stresu. Ogólne zasady treningu zdrowotnego obejmują wytrzymałościowe formy ruchu uzupełniane ćwiczeniami siłowymi dla mięśni ulegających osłabieniu i ćwiczeniami rozciągającymi dla mięśni ulegających przykurczom (Baror, Kasprzak 2000; Kuński, Jegier 1999).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *