white and brown printed paper

Gwiazda betlejemska pielegnacja

Jeśli wykrzykniemy jakiś wyraz i w odpowiedzi usłyszymy echo jednosylabowe np. tędy dy, potokiem kim, znaczy to, że odległość dzieląca nas od zapory odbijającej głos wynosi 30—35 m. Jeśli usłyszymy dwu- sylabowe echo: Odpowiedź i powiedź nie można-można itp. odległość wynosi 66 m.

Z mapą i kompasem

Z mapą i kompasem nie zginiecie w terenie, jeżeli oczywiście umiecie się nimi posługiwać.

Orientowanie mapy

Szukamy na mapie drogi, na której się znajdujemy i obracając mapę ustawiamy ją w ten sposób, by kierunek drogi na mapie pokrywał się z kierunkiem drogi w terenie. Inny sposób: do lewego brzegu mapy przykładamy kompas tak, aby litery Pn-Pd były równoległe do pionowego marginesu mapy. Następnie zwalniamy strzałkę kompasu i nie ruszając nim, ale obracając całą mapą, ustawiamy strzałkę na literę Pn-Pd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *