black pocket watch beside banknotes

Odpoczynek

O odpoczynku mówi się wtedy, gdy jesteśmy zmęczeni zacznijmy od tego drugiego: pomówmy o zmęczeniu. Unikać trzeba ćwiczeń i gier forsownych, to jest takich które powodują nadmierne zmęczenie. A jeszcze dokładniej należy powiedzieć: nie uprawiajmy sportu, aż do nadmiernego zmęczenia! Nie wiecie zapewne, że na pozór bardzo lekkie ćwiczenia zużywają wiele sił. Niech Was przekona przykład: wysiłek biegacza przebiegającego 100 m w słabym stosunkowo czasie 15 sek.  jest większy 33 razy niż wysiłek ciężko pracującego robotnika, oczywiście w ciągu tych 15 sek. Czasem np. dwie drużyny piłki nożnej umawiają się, że grają dotąd, dopóki jedna z nich uzyska tuzin bramek. Gonią potem aż do zupełnej utraty sił, po czym kładą się zupełnie „wykończeni“ na ziemię. Taki sport jest nie tylko nie wskazany, ale wręcz szkodliwy. Wpływa również bardzo ujemnie na osiąganie coraz lepszych wyników sportowych, albo zupełnie uniemożliwia poprawę formy sportowej. Czas rozgrywania spotkań trzeba ustalić, tak, żebyście jeszcze po zakończeniu gry mieli sporo sił. Odpoczywać, to jest doprowadzać organizm do równowagi, też trzeba inaczej niż w podanym powyżej przykładzie: trochę ruchu, lekki bieg i marsz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *