two people standing beside body of water watching fireworks

Podagrycznik pospolity zwalczanie chemiczne

Starcie naskórka, zacięcie się (powierzchowne) scyzorykiem zajodynować uszkodzone miejsce, nałożyć gazę i przymocować ją bandażem lub przylepcem. Ran głębokich nie wolno zalewać jodyną ani innymi środkami odkażającymi (nadmanganian potasu, rywariol). Dezynfekujemy tylko brzegi rany i nakładamy opatrunek.

Sposoby bandażowania różnych części ciała:
Tamowanie krwotoku. Trzeba odróżnić krwotok z żył i krwotok tętniczny. Krwotok żylny: krew płynie jednostajnym strumieniem i jest barwy ciemnoczerwonej. Tamujemy ją, nakładając na ranę opatrunek uciskowy: gazę, na to grubą warstwę ligniny lub waty i bandażujemy, starając się silnie ucisnąć ranę. Gdy nie pomaga należy zdjąć opatrunek, nałożyć poniżej rany opaskę uciskową i dopiero jeszcze jeden opatrunek uciskowy na ranę. Opaskę uciskową można zdjąć po kilkunastu minutach. Krwotok tętniczy: krew tryska jasnoczerwonym strumieniem i pieni się. Zatrzymujemy krwotok uciskając tętnicę powyżej miejsca zranionego. Najlepiej użyć do tego celu gumowej rurki. Jeśli nie mamy wystarczy też ręcznik. Zakładamy go luźno na kończynę i przy pomocy pręta skręcamy aż do zaciśnięcia tętnicy. Opaskę uciskową należy zdjąć przed upływem dwóch godzin.
Krwotok tętniczy na głowie, tułowiu (gdzie nie można założyć opaski) tamujemy, nakładając opatrunek uciskowy na ranę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *