two children playing under umbrella on seashore

Glediczja trójcierniowa sunburst

Dzięki łatwemu wiązaniu powszechnie stosowany. Należy uważać, żeby końce wybiegały spod pętli po dwa z tej strony. Podobnie wiąże się węzeł babski, tylko z kolei trzeba uważać, żeby końce wybiegały spod pętli na przemian: jeden z wierzchu, drugi od spodu.Oba węzły służą do łączenia linek jednakowej grubości. Węzeł babski mocniej się zaciska i trudniej go rozwiązać. […]