white and brown printed paper

Gwiazda betlejemska pielegnacja

Jeśli wykrzykniemy jakiś wyraz i w odpowiedzi usłyszymy echo jednosylabowe np. tędy dy, potokiem kim, znaczy to, że odległość dzieląca nas od zapory odbijającej głos wynosi 30—35 m. Jeśli usłyszymy dwu- sylabowe echo: Odpowiedź i powiedź nie można-można itp. odległość wynosi 66 m. Z mapą i kompasem Z mapą i kompasem nie zginiecie w terenie, […]