black pocket watch beside banknotes

Wykonujemy sami

Budowę boiska zacząć trzeba od zgromadzenia potrzebnego sprzętu i oczyszczenia wybranego placu. Na równym i uporządkowanym terenie przystępuje się do wyznaczenia rozmiarów. Najpierw przy jednym z krańców terenu wyznaczcie linię końcową przyszłego boiska za pomocą taśmy pomiarowej i w odpowiednich punktach wbijcie chorągiewki. Od nich zacznijcie odmierzać linie prostopadłe oznaczając znowu w odpowiedniej odległości chorągiewkami. Kiedy sprawdzicie, czy wszystkie odległości między chorągiewkami odpowiadają wymiarom boiska i czy linie są prostopadłe do siebie możecie przystąpić do wyznaczania tych linii. Najpierw więc narysujcie je na ziemi, a potem za pomocą odpowiedniego urządzenia o którym napiszemy jeszcze wysypujcie wapnem lub piaskiem.

Taśma pomiarowa

Potrzebną do wyznaczania boisk i odmierzania odległości rzutów lub skoków taśmę pomiarową zastąpić można z powodzeniem mocnym i długim na kilkadziesiąt metrów sznurkiem. Wyznaczamy na nim długości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *