person writing on white paper

Co można wybudować własnymi siłami?

Oto urządzenia które możecie wykonać boisko do: palanta, dwu ogni, piłki ręcznej, siatkówki, piłki nożnej, wybijanki, kwadranta. Ponadto: skocznię, bieżnię i rzutnię, tor do wesołych zawodów, strzelnicę do zawodów łuczniczych itp. Nie przerażajcie się dużą ilością wyliczonych boisk i urządzeń. Będziecie budować tylko kilka z nich, ustalonym w Waszym wakacyjnym programie sportowym1. Zwróćcie jednak uwagę, jakie duże macie możliwości przeprowadzania różnorodnych i ciekawych zajęć. A przecież jeszcze nie wyczerpaliśmy całej ich listy. Same wyliczanie niewiele by Wam jednak pomogło, bo choć zetknęliście się już z większością podanych gier, to przecież nie znacie na pamięć wymiarów i przepisów odnoszących się do boisk, a w akację nie są okresem sprzyjającym do poszukiwania odpowiednich instrukcji i regulaminów. Dlatego dla ułatwienia załączamy rysunki i wyjaśnienia dla budowniczych boiska. Ale z góry można powiedzieć, że często warunki terenowe nie pozwolą Wam budować według dokładnych wymiarów. Nie jest to nieszczęściem. Można trochę zmieniać proporcje, a także zmniejszać boiska. Łatwiej nawet będzie wykonać obiekty mniejsze. Przy każdej dyscyplinie podajemy uproszczone przepisy gry. Nie chodzi o to, żeby Was nauczyć sianych już rzeczy, ale o to, aby ujednolicić sposób rozgrywania i sędziowania. Bo często zdarzają się zatargi na skutek wprowadzania różnych „samorodnych“ wariantów, własnych „regulaminów“ przez graczy stron przeciwnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *