a man standing in the middle of a desert

Analizując uzyskane wyniki badań

88% badanych z IT oraz 72,3% z PI poświęca co najmniej jedną godzinę i więcej na rekreację ruchową w dni robocze, a 93% z IT oraz 83,05% z PI podejmuje aktywność ruchową w weekendy; większą aktywność ruchową zauważa się zarówno u kobiet, jak i mężczyzn z IT (61,1% studentów z IT w stosunku do 32,1% z PI przeznacza na ruch co najmniej 2 h w dni robocze; 55,6% studentów z IT poświęca powyżej 6 h na aktywność ruchową w weekendy w odróżnieniu od 8,9% grupy studentów z PI). 94% badanych z IT oraz 92% z PI co najmniej raz w tygodniu systematycznie spędza aktywnie czas wolny; istotny jest fakt, iż spośród studentów płci męskiej 50% z IT i 44,6% z PI trzy razy w tygodniu systematycznie uczestniczy w rekreacji ruchowej. Największym zainteresowaniem respondentów z wszystkich instytutów cieszą się następujące dyscypliny: jazda na rowerze, gry zespołowe, pływanie oraz biegi; studentki z IT wykazały szerszy wachlarz preferowanych form aktywności ruchowej, wśród których znalazły się m.in. jazda na nartach i turystyka kwalifikowana.
W odróżnieniu od 21,4% studentów z innych instytutów aż 68,3% respondentów z IT przeznacza własne pieniądze na udział w wybranych formach rekreacji. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn w największym stopniu ograniczają uczestnictwo w preferowanych formach rekreacji ruchowej, takich jak: wspinaczka, narciarstwo i pływanie, bariery obiektywne (zły stan lub niekorzystne usytuowanie obiektów sportowych, wysoka cena usług, brak czasu wolnego, trudności finansowe) oraz bariera kulturowa (brak wzorców prozdrowotnych – respondenci z IT).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *