man, woman and child holding hands on seashore

Dydaktyczny ślad

W uroczysku bemowskim oprócz ścieżki przyrodniczej jest krótki szlak dydaktyczny (ok. 550 m) „Znaleźć Zgubka”. Przeznaczony jest dla dzieci i ich rodziców, opiekunów i nauczycieli. Przedstawia podstawowe techniki przetrwania i zasady postępowania w sytuacji zagubienia się dziecka w lesie. Obwód leśny Kabaty jest wdzięcznym miejscem do edukacji przyrodniczej, dlatego też w obiekcie tym zlokalizowane zostały dwie ścieżki przyrodniczo- leśne. Pierwsza ścieżka adresowana jest do uczniów szkół podstawowych. Tematem wiodącym jest nauka rozpoznawania podstawowych gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych występujących w Lesie Kabackim. Ścieżka długości 4 km zawiera 12 przystanków, opisujących wiekowe kabackie dęby, buki oraz inne drzewa i krzewy leśne, a także siedliska leśne. Przystanek „Mieszkańcy lasu” przedstawia zwierzęta, które można spotkać podczas spacerów po lesie. Ścieżka ta także tłumaczy rolę dróg w lesie, przedstawia zagrożenie ze strony szkodników, opisuje granicę środowisk lasu i pola (ekoton), pokazuje sukcesję ekologiczną, daje możliwość obejrzenia zabytkowej leśniczówki wybudowanej w 1890 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *