black pocket watch beside banknotes

Prace domowe

W każdym tygodniu II etapu PRROS wprowadzane jest jedno nowe ćwiczenie, które uczestnicy mają wykonywać w domu. Instruktor omawia je i wykonuje z uczestnikami podczas zajęć, a schemat wykonania tego ćwiczenia wszyscy otrzymują w formie opisu lub rysunku. W ten sposób uczestnicy, kończąc II etap programu, wyposażeni są w zestaw 22 ćwiczeń z gimnastyki usprawniającej.
Etap III – to dwutygodniowy wyjazd do ośrodka wypoczynkowego lub sanatoryjnego, którego celem powinno być zapoznanie uczestników PRROS z różnorodnymi formami prawidłowych zachowań zdrowotnych wpływających na poprawę jakości życia.
Realizacja tej części programu powinna opierać się na: wykorzystaniu specyficznych warunków klimatycznych i leczniczych tego miejsca (klimatoterapia, zabiegi lecznicze indywidualnie dostosowane do potrzeb uczestnika); żywieniu według jadłospisów opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia; kinezyterapii: codziennej 15-20-minutowej gimnastyce porannej; kontynuowaniu programu gimnastyki zdrowotnej co drugi dzień (6 jednostek), w pozostałe dni – prowadzeniu gimnastyki w wodzie lub zajęć tanecznych (realizacja w bloku zajęć popołudniowych); turystyce pieszej, rowerowej lub innych zajęciach plenerowych, np. grach rekreacyjnych (realizacja w godzinach przedpołudniowych – 11-13); edukacji prozdrowotnej obejmującej zajęcia (wykłady bądź ćwiczenia) z dziedziny niekonwencjonalnych sposobów leczenia, takich jak: aromatoterapia, muzykoterapia, relaksacja, ergoterapia, psychoterapia, ziołoterapia, dietotera- pia – zdrowe żywienie itp. (6 spotkań w bloku zajęć popołudniowych); konsultacjach z instruktorem PRROS w celu dopracowania indywidualnego zestawu usprawniających ćwiczeń domowych pod kątem potrzeb uczestnika oraz ustalenia pozostałych form tygodniowej aktywności ruchowej po powrocie do domu (konsultacje realizowane w godzinach wieczornych); zagospodarowaniu wieczorów według uznania uczestników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *