flat lay photography of camera, book, and bag

Choroby świerków brązowienie igieł

Nie gromadźcie razem w jednym koszu dwóch gatunków ziół. Części nadziemne roślin zbierajcie tylko w dni suche (z wyjątkiem owoców i kwiatów łatwo osypujących się). Zbiera się zioła tylko zdrowe i czyste tj. nieuszkodzone. W czasie zbioru przestrzegajcie czystości osobistej, czystości sprzętów i narzędzi zbioru, oraz czystości surowca, usuwając przy zbiorze wszelkie zanieczyszczenia w postaci innych roślin, piasku, […]