woman riding on vehicle putting her head and right arm outside the window while travelling the road

Ważna jest rozgrzewka

Powinny się odbywać według następującego schematu budowy jednostki zajęć: rozgrzewka – przygotowanie do wysiłku (od 5 do 10 min); celem jest rozgrzanie mięśni i przygotowanie układu ruchu do marszu w części głównej; marsz (15-30 min) wykonywany we własnym optymalnym tempie (tętno maszerującego nie powinno przekraczać 40% jego maksymalnych możliwości wysiłkowych, obliczanych wg wzoru Karvonena). Interwały trwające od 3 od 15 minut polegają ma marszu ciągłym. Pomiędzy nimi powinny być wykonywane ćwiczenia oddechowe (w pozycji stojącej) bądź zwiększające obszemość ruchów w obrębie obręczy barkowej i klatki piersiowej. W tym czasie może również nastąpić zdecydowane zwolnienie tempa marszu oraz należy dokonać pomiaru tętna. Zasady przebiegu tej części zajęć ustalane są wspólnie z instruktorem. Najmniejszy dyskomfort jest sygnałem do przerwania wysiłku; zakończenie (od 5 do 10 min) – uspokojenie i „wyciszenie” organizmu po marszu. W tej części należy wykonać ćwiczenia oddechowe rozciągające i stabilizujące właściwą postawę. Na koniec trzeba dokonać oceny zdolności organizmu do wysiłku (pomiar częstości skurczów serca), samopoczucia fi
zycznego i psychicznego, przeanalizować nowe sytuacje czy zjawiska zaobserwowane podczas zajęć. Gimnastyka i marsz należą do form aktywności stosowanych przez całe życia. Można je określić jako formy propedeutyczne, podstawowe, wstępne, łatwo i świadomie wprowadzane do systematycznego uczestnictwa w rekreacji ruchowej. W późniejszym okresie mogą stanowić zarówno podstawę programu aktywizującego ruchowo osoby starsze, jak również uzupełniać podejmowane przez nie inne formy ruchu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *