two children playing under umbrella on seashore

Intensywność wysiłku podczas zajęć

W programie PROS przewidziano wysiłki od lekkich do umiarkowanych, mieszczące się w przedziale od 2,5 do 5 MET-ów*. Oznacza to, że w początkowym okresie realizacji programu w przypadku osoby o masie 70 kg minimalny tygodniowy wysiłek powoduje wydatek energetyczny na poziomie około 740 kcal (gimnastyka prozdrowotna w sali 300 kcal x 2 zajęcia = 600 kcal, zajęcia w plenerze – 30 min marszu – 140 kcal). W końcowym okresie trwania programu wydatek ten wynosi około 1100 kcal/tydzień (gimnastyka prozdrowotna w sali 300 kcal x 2 zajęcia = 600 kcal, zajęcia w plenerze – 60 min marszu – 280 kcal, gimnastyka w domu 3 x 20 min – 280 kcal). Półroczny PRROS traktować należy jako wstępny etap edukacji i promocji zdrowego stylu życia osób starszych. Następny etap to ukierunkowane, specjalistyczne programy aktywności ruchowej oparte na możliwościach uczestników, ale także lub przede wszystkim prowadzące do wyboru preferowanych przez nich form ruchu. Nie istnieje bowiem jeden idealny program systematycznej, długotrwałej aktywności ruchowej dla każdego okresu życia człowieka. Dotyczy to zwłaszcza osób w podeszłym wieku, których możliwości zarówno ze względów zdrowotnych, jak i społecznych są bardzo zróżnicowane i labilne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *