two people standing beside body of water watching fireworks

Podagrycznik pospolity zwalczanie chemiczne

Starcie naskórka, zacięcie się (powierzchowne) scyzorykiem zajodynować uszkodzone miejsce, nałożyć gazę i przymocować ją bandażem lub przylepcem. Ran głębokich nie wolno zalewać jodyną ani innymi środkami odkażającymi (nadmanganian potasu, rywariol). Dezynfekujemy tylko brzegi rany i nakładamy opatrunek. Sposoby bandażowania różnych części ciała: Tamowanie krwotoku. Trzeba odróżnić krwotok z żył i krwotok tętniczny. Krwotok żylny: krew płynie jednostajnym […]