woman in black tank top and black shorts sitting on white textile

Mszyce na porzeczkach

Wykonujemy go w marszu. Szkic taki sporządza się dla dokładnego zapoznania się z osią marszu, dlatego uwzględniać będziemy na nim wszystkie dane odnoszące się do drogi oraz ważniejsze szczegóły przylegającego terenu. Ponieważ przy pomocy znaków topograficznych nie da się przedstawić na szkicu wszystkich szczegółów składających się na opis drogi (np. stan mostu) dopisujemy z boku […]