woman in black tank top and black shorts sitting on white textile

Mszyce na porzeczkach

Wykonujemy go w marszu. Szkic taki sporządza się dla dokładnego zapoznania się z osią marszu, dlatego uwzględniać będziemy na nim wszystkie dane odnoszące się do drogi oraz ważniejsze szczegóły przylegającego terenu. Ponieważ przy pomocy znaków topograficznych nie da się przedstawić na szkicu wszystkich szczegółów składających się na opis drogi (np. stan mostu) dopisujemy z boku lub na dole konieczne objaśnienia. Na linii oznaczającej kierunek przedmiotu, musimy wyznaczyć jego odległość. Robimy to, oceniając odległość „na oko“ i odkładając ją w przyjętej skali na linii oznaczającej kierunek, poczynając oczywiście od punktu, z którego robimy szkic. Sam przedmiot oznaczamy na szkicu odpowiednim znakiem topograficznym. W ten sposób wyznaczamy kierunki innych przedmiotów i również oceniając ich odległość „na oko“ nanosimy je na szkic. W czasie rysowania należy sprawdzać, czy kartka papieru jest stale zorientowana wg stron świata. Po wykonaniu szkicu zaznaczamy w rogu skalę, w jakiej szkic został wykonany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *