woman standing in the middle of grass field

Podagrycznik pospolity zwalczanie

Orientujemy kartkę wg (kompasu i w rogu oznaczamy kierunek północny za pomocą strzałki. Poczynając od punktu wyjścia celujemy linijką następny punkt, przy drodze i wzdłuż brzegu linijki rysujemy ołówkiem linię. Idąc liczymy kroki ustalając poprzednio, że np. 100 kroków podwójnych równa się 2 cm szkicu. Po dojściu do obranego przedmiotu odkładamy go w obranej skali na wyrysowanej poprzednio linii i oznaczamy go znakiem topograficznym. W ten sposób przechodzimy do następnych punktów. Gdy droga zakręca, zatrzymujemy się i wyznaczamy azymut nowego kierunku. Na szkicu w tym miejscu robimy strzałkę i zapisujemy cyfrę azymutu. Oznaczać to będzie dla posługujących się w przyszłości tym szkicem, że od tego miejsca droga skręca np. na prawo o 24°. Po obu stronach dragi, celując linijką jak przy robieniu szkicu z miejsca, zaznaczamy ważniejsze punkty w terenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *