camera, pair of brown shoes, white ceramic mug, grey and black pen, brown smoking pipe

Profesjonalizm w prowadzeniu zajęć

Przestrzeganie jednolitych zasad organizacyjno-metodycznych PRROS. Należą do nich przede wszystkim: trzy etapy PRROS,
właściwy dobór intensywności, czasu trwania, technik wykonywania i rodzaju ćwiczeń oraz odpowiednie ich rozmieszczenie w obrębie jednostki zajęć, zgodnie z kolejnymi fazami II etapu programu oraz w III etapie, atmosfera dobrej zabawy, odprężenia i zaufania.
Bezpieczeństwo – propagowanie tzw. bezpiecznego ruchu. W tym celu niezbędne jest: stwierdzenie przez lekarza braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia systematycznej aktywności ruchowej, zapewnienie stałego nadzoru medycznego podczas zajęć, prawidłowe dobieranie obciążeń wysiłkowych, przestrzeganie wszystkich zasad metodyki dotyczących prowadzenia zajęć ruchowych z osobami starszymi. Skuteczność programu została potwierdzona w licznych badaniach naukowych dotyczących oceny sprawności motorycznej, wydolności fizycznej, zakresu ruchów, składu ciała, budowy tkanki kostnej, posturografii, odporności, żywienia, poziomu lęku itp. (Eberhardt, Kozdroń, Szczypiorski 1998; Glinkowski, Kozdroń, Szczypiorski 1998; Kozdroń 1999; 2001; Kozdroń, Glinkowski, Szczypiorski, Wit 1998; Kozdroń, Targosiński, Szczypiorski 2002; Niedźwiecka-Kącik, Ziemiański, Panczenko-Kresowska, Kozdroń 1998). Kontynuacja regularnych ćwiczeń fizycznych przez osoby, które ukończyły PRROS, świadczy również o jego skuteczności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *