yellow Volkswagen van on road

Główne założenia PRROS

Główne założenia, jakimi kierowano się, opracowując PRROS, to: Kompleksowość działań – promowanie i wdrażanie prozdrowotnych zachowań w stylu życia osób starszych poprzez: działania informacyjno-edukacyjne mające na celu ukazanie korzystnych efektów biopsychospołecznych realizowanego programu; motywowanie uczestników do wprowadzania zmian w ich stylu życia – korzystanie z porad lekarzy, psychologów, dietetyków, rehabilitantów; stymulowanie do podejmowania indywidualnych, samodzielnych form aktywności ruchowej w ramach zorganizowanych zajęć, które po zakończeniu uczestnictwa w programie mogą stanowić podstawę aktywnego stylu życia; proponowanie różnych form ruchu, uwzględniających indywidualne upodobania uczestników bądź dających im możliwość poznania nieznanych dyscyplin („sportów całego życia”). Prozdrowotny charakter prowadzonej aktywności ruchowej – uwzględnienie w programie elementów treningu zdrowotnego, przystosowanego do potrzeb ludzi starszych; włączenie różnych form aktywności ruchowej stosowanych w prewencji pierwotnej i wtórnej wielu chorób z zakresu interny i ortopedii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *