photography of buildings near mountain during daytime

Lasy komunalne jako przestrzeń rekreacyjna mieszkańców Warszawy

Na obszarach zurbanizowanych występują najczęściej niekorzystne warunki środowiskowe ze względu na dysharmonię przestrzeni zurbanizowanej, zanieczyszczenie i degradację środowiska oraz stresogenne warunki życia mieszkańców. Dysharmonia przestrzeni zurbanizowanej wynika z: zamkniętej przestrzeni – ulice zabudowane; zatłoczonych ulic zarówno pojazdami, jak i ludźmi;
zakłóconej estetyki krajobrazu – niewłaściwa zabudowa, nieestetyczne budynki. Zanieczyszczenia i degradacja środowiska stanowiące zagrożenie dla zdrowia człowieka spowodowane są: zanieczyszczeniem elementów środowiska: powietrza (ciągła emisja gazów i pyłów z zakładów przemysłowych i środków transportowych), gleby (osadzającymi się pyłami i zanieczyszczoną wodą opadową), wód powierzchniowych (pyłami, spływającą wodą, ściekami, odpadami); powstawaniem odpadów stanowiących źródło rozwijających się chorobotwórczych bakterii i zwierząt; hałasem i wibracjami często przekraczającymi dopuszczalne normy i szkodliwie oddziałującymi na stan psychiczny i zdrowie człowieka; tworzeniem się niekorzystnego mikroklimatu (zwłaszcza w okresie letnim) na skutek gwałtownego wzrostu temperatury z powodu nagrzewania się budynków, powstawania korytarzy – ciągów wiatrów, spadku wilgotności powietrza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *