person writing on white paper

Panowanie na ciałem

Główne motywy odbiorców usług rekreacyjnych są związane z potrzebami dotyczącymi osiągnięcia, utrzymania, odbudowy sprawności psychoruchowej, zdrowia, poczucia bezpieczeństwa, panowania nad własnym ciałem i emocjami, przynależności, dobrego nastroju, estetyki i osiągnięć, uznania i prestiżu, itp. Te i inne potrzeby są realizowane poprzez transfer wiedzy, form, metod i metodyk od trenerów i instruktorów do odbiorców programów szkoleniowych. Korzyści i zadowolenie odbiorców są także związane z możliwością korzystania i dostępnością bazy, sprzętu, urządzeń w czasie dla nich optymalnym, bez kolejek i oczekiwania. Dła odbiorców czynnikiem powodującym zadowolenie jest możliwość i potrzeba oceniania, sprawdzania i porównywania osiąganych efektów oraz umiejętności, a także uczestnictwo w zajęciach i życiu klubowym. Korzyść ogólną i zadowolenie uczestników zajęć rekreacyjnych można określić jako nadzieję na realizację celów życiowych, podnoszenie i utrzymanie gotowości do działania w nowych sytuacjach i warunkach poprzez kształtowanie kompetencji, ich stosowanie oraz regenerację sił biopsychofizycznych umożliwiających przetrwanie i rozwój. W działalności rekreacyjnej ukierunkowanej na cele sportowe spotykamy się z takimi motywami, jak: zdobyć medal, trofeum, tytuł, zwyciężyć, pokonać, wygrać, poszukiwać, odkrywać np. nowe możliwości własnego organizmu itp. Motywy te są nastawione na potrzeby m.in. osiągnięć, uznania, prestiżu, rozwoju, przynależności do zespołu, reprezentacji, udziału w zgrupowaniach, korzystania ze środków wspomagania, przedłużania kariery, niezależności, autorytetu itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *