a person standing on top of a rocky hill

Poszerzone postrzeganie rdzenia produktu rekreacyjnego

Potwierdzeniem takiego transferu jest rozwój przedsiębiorstw oferujących firmom organizację imprez z zakresu turystyki przygodowej, celem których jest kształtowanie kompetencji menedżerskich w zakresie zespołowości działania, rywalizacji, podejmowania decyzji w skrajnie trudnych sytuacjach, stosowania niekonwencjonalnych metod rozwiązywania problemów. Praktyka potwierdza zarówno celowość, jak i możność oraz skuteczność transferu nabywanych kompetencji do miejsc pracy zawodowej. Na podstawie analizy literatury oraz wybranych przypadków można zaprojektować nowe, pełniejsze postrzeganie rdzenia produktu zajęć rekreacyjnych (rys. 2). Tym samym możemy rozwinąć tradycyjnie niedookreślone w publikacjach marketingowych treści składające się na korzyść i zadowolenie odbiorców imprez rekreacyjnych. Jako główny motyw zajęć rekreacyjnych (nienastawionych na wynik i rekord sportowy) można wymienić kształtowanie i rozwijanie różnych kompetencji, w tym kompetencji gotowości (fitness) do działania warunkującej osiąganie celów osobistych i zawodowych. Aby być gotowym do podejmowania różnorodnych wyzwań zawodowych, społecznych i rodzinno-towarzyskich, powinniśmy „mieć ciało” jako bazę kompetencji psychofizycznych. Na tym fundamencie (budowa, rzeźbienie ciała, regulacja wagi, nauczanie i doskonalenie nawyków ruchowych itp.) opieramy dalsze programy zajęć związanych z doskonaleniem i osiąganiem wyższego poziomu kompetencji oraz zadowolenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *