woman in black tank top and black shorts sitting on white textile

Trenerzy z wiedzą

Korzyści odbiorcy rekreacji usportowionej są związane z korzystaniem z doświadczenia trenerów dostarczających wiedzy, metod, środków i sposobów przydatnych w sytuacjach rozwiązywania testów i sprawdzianów, uczenia się skutecznych technik sportowych, trenowania pożądanych cech i kompetencji, itp. Korzyścią finalną w rekreacji usportowionej jest tym samym zadowolenie z realizacji celów sportowych i pozasportowych umożliwiających rozwój kariery sportowej oraz wykorzystanie budowanego wizerunku do przygotowania i kontynuowania kariery zawodowej. Kształtowanie kompetencji jest i będzie podstawowym kierunkiem reformowania systemów edukacyjnych. Działalność rekreacyjna nosząca znamiona działalności szkoleniowej także będzie podlegała ogólnym trendom nastawionym na osiąganie kompetencji. Z dotychczasowego postrzegania potrzeb odbiorców związanych z uczestnictwem w zajęciach rekreacyjnych wyłania się nowy model, który można nazwać kompetencyjnym. Zgodnie z nim odbiorca jest motywowany na pozyskiwanie kompetencji niezbędnych do realizacji własnych celów życiowych. Kompetencje pozyskiwane w trakcie działalności rekreacyjnej są przenoszone do miejsc ich stosowania w pracy zawodowej, życiu rodzinnym i towarzyskim. Kompetencje psychofizyczne można porównać z kompetencjami językowymi. Uczenie się języka samo w sobie nie daje większego zadowolenia. Dopiero osiąganie rezultatów na podstawie jego stosowania przynosi satysfakcję i korzyść.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *