aerial photography of people gathering on shore

Charakterystyka dostawców usług sportowo-rekreacyjnych

Dla określenia podmiotów tworzących podaż, czyli dostawców lub producentów, możemy również użyć nazw „sektor” lub „branża” ,3ranża” wydaje się terminem bardziej precyzyjnym. W literaturze zachodniej powszechny jest termin indu- stry. Używa się go zazwyczaj do określenia konkretnej dziedziny działalności gospodarczej, zarówno produkcyjnej, jak i usługowej w szerokim sensie. Natomiast branża (branch, linę of business) to zbiór podmiotów gospodarczych oferujących na sprzedaż te same lub podobne produkty bądź usługi. Kryterium przynależności do branży może być wykorzystywanie podobnych technologii – to w najwęższym znaczeniu, bądź zaspokajanie podobnych potrzeb – w znaczeniu najszerszym. Analiza literatury przedmiotu wskazuje, że naukowcy w różny sposób próbują opisać i sklasyfikować nie tylko modelowe podejście do rynku w ogóle, ale także scharakteryzować dostawców na rynku usług szeroko rozumianego sportu. Najczęściej stosowanymi kryteriami podziału i charakterystyki rynku sportowego są: kryterium przynależności sektorowej, kryterium rodzaju prowadzonej działalności w zakresie sportu. Dlatego też poniżej zostaną bardziej szczegółowo omówione właśnie te dwa kryteria.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *