group of people playing on beach

Last knights cda

Azymut to kąt między północą, a kierunkiem naszego marszu. Sposób wyznaczania azymutu: kompasem orientujemy północ. Następnie zgrywamy szczerbinkę z muszką i celujemy w kierunku przyszłego marszu (wybierając jakiś znaczny punkt np. dom, samotne drzewo, nie zmieniając położenia strzałki kompasu). Teraz odczytujemy cyfrę, którą wskazuje trój- kącik przy muszce, np. 25° i to jest właśnie nasz azymut.

Oznaczenie swego stanowiska

Chcemy odnaleźć i oznaczyć na mapie miejsce, w którym się znajdujemy. Przede wszystkim orientujemy mapę, a następnie szukamy w terenie odległego punktu, takiego, który jest oznaczony na naszej mapie odpowiednim znakiem topograficznym. Teraz linijką celujemy w ów odległy punkt w terenie w taki sposób, aby jeden jej koniec przechodził przez ten sam punkt oznaczony na mapie. Nie ruszając linijki rysujemy linię prostą i przeciągamy ją aż do przecięcia się jej z drogą, na której się znajdujemy. Punkt przecięcia jest właśnie naszym stanowiskiem. Jeżeli znajdujemy się w polu lub w lesie stosujemy inny sposób określenia swego stanowiska. Wybieramy dwa punkty w terenie oznaczone również znakami na naszej mapie. Po zorientowaniu mapy celujemy kolejno linijką do każdego z punktów i przeciągamy linię na mapie. Nasze stanowisko znajduje się w punkcie przecięcia obu linii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *