two people standing beside body of water watching fireworks

Cała robota spadnie na jeden zastęp

Cały zastęp spełni rolę komitetu organizacyjnego, albo po prostu wyznaczycie z pośród siebie 34 osoby do kierowania całością pracy. W drugim wypadku trzeba będzie utworzyć komitet organizacyjny z tych harcerzy, których wyznaczą zastępy, biorące udział w zawodach i dopiero ten komitet przydzieli każdemu zastępowi część roboty. Omówimy dokładnie całość zadań i obowiązki wszystkich harcerzy zajętych przygotowaniami. Komitet organizacyjny, złożony z harcerzy znających się na sporcie i dobrych organizatorów powinien: a) opracować regulamin zawodów, w którym ustalone będą: konkurencje sportowe, termin i miejsce zawodów, warunki udziału w zawodach (kto może startować), punktacja i nagrody, termin zgłaszania drużyn i zawodników, ich obowiązki, wyznaczyć poszczególnych członków komitetu na kierowników grup służby, czuwać nad całością przygotowań i przebiegiem zawodów. Do przeprowadzenia zawodów potrzebne będą następujące grupy służby: Porządkowa. Sędziowska. Informacyjna (jeżeli chcecie zawody ogłosić w swojej wsi lub dzielnicy i mieć widzów).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *