group of people near bonfire near trees during nighttime

Skład i zadania poszczególnych grup służby

Grupa porządkowa:

  1. kierownik grupy odpowiada za całokształt pracy i sam w niej bierze udział,
  2. gospodarz zawodów i kilku pomocników przygotowują teren i sprzęt do zawodów, tj. wykreślają boiska i bieżnie, robią taśmy pomiarowe, przygotowują stoły dla sekretarza itp.
  3. porządkowi w imieniu drużyny lub zastępu przyjmują przybyłych na zawody gości, wskazują miejsca, pilnują porządku w czasie rozgrywek, zwracają uwagę aby zawodnicy i publiczność nie przechodzili przez boisko itp.
  4. sanitariusze zaopatrzeni w apteczkę połową udzielają w razie wypadku pierwszej pomocy. Jeżeli Was jest niewielu, to oczywiście w toku przygotowań każdemu przypadną po dwie funkcje, wtedy należy je tak dobierać, żeby nie przeszkadzały w solidnym wykonaniu całej roboty.

Grupa sędziowska:

  • przyjmuje listy zgłoszeń zawodników,
  • opracowuje protokoły zawodów,
  • ustala szczegółowy (minutowy) program zawodów i kolejność rozgrywania konkurencji,
  • sprawdza przydatność boisk,
  • przeprowadza zawody,
  • sporządza ostateczną klasyfikację.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *