square brown and white gift box

Szczegółowe zasady budowy i sposobu realizacji II etapu PRROS

W realizacji PRROS najważniejszy jest II etap, trwający 22 tygodnie – etap systematycznego praktycznego działania, oparty na przemyślanych, odpowiednio ukierunkowanych i opracowanych zasadach postępowania. Szczegółowe zasady budowy programu i sposób jego realizacji opracowane zostały na podstawie dostępnej wiedzy z zakresu metodyki aktywności ruchowej ludzi w podeszłym wieku, wieloletniego doświadczenia autorki w prowadzeniu zajęć z osobami starszymi oraz potwierdzonej w licznych badaniach naukowych skuteczności tego programu. Oryginalność i specyfika PRROS dotyczą: doboru form ruchu, budowy jednostki zajęć, fazowości II etapu, dawkowania wysiłku w poszczególnych rodzajach ćwiczeń, układu obciążeń tygodniowych, intensywności ćwiczeń, wielkości natężenia wysiłku w czasie zajęć i sposobu prowadzenia zajęć. Pierwszy i ostatni dzień pobytu przeznaczone są na badania lekarskie, wykonanie testów wysiłkowych, prób sprawnościowych czy innych pomiarów. Na zakończenie każdy uczestnik programu otrzymuje dyplom ukończenia PRROS oraz znaczek z jego logo, a także informację, gdzie może korzystać z dalszych grupowych zajęć ruchowych w zależności od indywidualnych potrzeb, możliwości i oczekiwań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *