square brown and white gift box

Rekreacja ruchowa starszych kobiet w środowisku miejskim

Harmonijny styl życia, zapewniający ludziom dobry stan zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego, określany jest w piśmiennictwie światowym terminem wellness. Jego hasło przewodnie brzmi: feel good – dobrze się czuć! Aby zachować dobrą kondycję psychofizyczną, niezbędna jest odpowiednia aktywność ruchowa, wpisana na stałe w styl życia człowieka. Jest to szczególnie ważne u osób starszych. Im człowiek jest starszy, tym większy wpływ na jakość jego życia, czyli sprawność, samodzielność i niezależność, mają regularne ćwiczenia fizyczne. Na świecie promuje się różnego rodzaju programy ćwiczeń propagujące zdrowy styl życia osób starszych, np. program aerobowy, siłowy, stretchingowy – zależnie od celu, upodobań i możliwości uczestników (.American… 1998; Clark 1998; Evans 1999; Kuński, Jegier 1999; Niedźwiecka-Kącik i in. 1998; Oja 1995; The WHO… 1997; Van der Bij, Laurant, Wensing 2002; Van Norman 1998). Schematów tych nie można jednak przekładać bezpośrednio na populację osób w podeszłym wieku w Polsce, gdyż inne są ich potrzeby, możliwości i oczekiwania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *