two children playing under umbrella on seashore

Liczby podmiotów

Analiza danych liczbowych znajdujących się w tabeli 1 wyraźnie pokazuje wzrost liczby podmiotów działających w sportowym sektorze usług w latach 1993— oraz istotny wzrost jednostek komercyjnych oferujących odpłatnie tego typu usługi. Natomiast bardziej szczegółowa analiza ich funkcjonowania wskazuje na upodabnianie się mechanizmów działania podmiotów reprezentujących różne sektory gospodarki narodowej. Wszystkie one w coraz większym stopniu muszą poddawać się regułom gospodarki rynkowej i prawom wolnego rynku. Podejście sektorowe jest raczej charakterystyczne dla naukowców związanych z naukami ekonomicznymi, gdyż wskazuje ono przede wszystkim na istotne różnice w finansowaniu jednostek organizacyjnych należących do poszczególnych sektorów gospodarki. Inne podejście, dosyć mocno nawiązujące do przedstawionego, reprezentują bardzo często badacze zajmujący się organizacyjną stroną zagadnienia. Wskazują oni na typologie i podziały związane z formami organizacyjno-prawnymi jednostek działających w szeroko rozumianym sporcie. Naukowcy zbliżeni bardziej do marketingu charakteryzują raczej dostawców z punktu widzenia rodzaju prowadzonej działalności, co prezentuje omówione w dalszej części tekstu podejście.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *