aerial photography of people gathering on shore

Wyczerpujące ale skuteczne

Przejście trasy o długości ok. 2,7 km zajmuje 1,5 godziny. Dwanaście przystanków umożliwia zwiedzającym przyswojenie wiedzy
o lesie, m.in. o ochronie lasu przed owadami i metodach kontroli liczebności szkodliwych owadów w lesie, o gospodarce łowieckiej i ochronie fauny. Ciekawostką jest ptasi zegar informujący o stałych porach śpiewu poszczególnych gatunków ptaków. Na ścieżce jest też punkt opisujący różnorodność oraz złożoność ekosystemu leśnego. Jeden z przystanków zwraca uwagę odwiedzających na las łęgowy, który występuje na żyznych siedliskach, charakterystycznych dla dolin wielkich rzek na glebach typu mady i czamoziemy. Na ścieżce ogólnole- śnej nie mogło zabraknąć także tablicy o grzybach i ich znaczeniu w ekosystemie leśnym. W Lesie Bemowo szlakiem dydaktycznym, na którym odbywa się edukacja przyrodnicza, jest ścieżka „Śladami łosia”. Dziesięć przystanków rozmieszczonych jest na trasie o długości ponad 5 km, biegnącej przez większość siedlisk znajdujących się w lesie, począwszy od boru mieszanego świeżego, przez siedliska lasowe, do olsów oraz wzdłuż rezerwatu Łosiowe Błota. „Śladami łosia” to ścieżka ogólno- leśna mówiąca o potrzebie zakładania ptasich remiz, o ochronie mrowisk, o znaczeniu wody w lesie, owadów oraz o konieczności i metodach zwalczania gradacji szkodników. Także zwierzyna, jej tropy i dokarmianie w okresie zimy, to tematy zawsze interesujące turystów ścieżek przyrodniczych. Jedynym przystankiem ścieżki ściśle związanym tematycznie z Lasem Bemowo jest punkt „Łosiowe błota”. Opisuje on walory rezerwatu, procesy zachodzące w nim, a także zasady przebywania w rezerwacie. Ścieżka „Śladami łosia”, ze względu na swą długość, bardzo często odwiedzana jest przez rowerzystów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *