woman facing body of water

Formy edukacji przyrodniczo-leśnej w lasach miejskich Warszawy

Formy edukacji przyrodniczo-leśnej realizowane w lasach miejskich Warszawy to przede wszystkim tematyczne ścieżki przyrodnicze o zróżnicowanym programie dostosowanym zarówno do potrzeb dzieci, jak i osób dorosłych. Uzupełnieniem ścieżek są foldery ilustrowane materiałem zdjęciowym, pełniące jednocześnie funkcję przewodnika turystycznego. Prowadzone są także lekcje i pogadanki w lesie oraz w szkołach i przedszkolach przy udziale inspektorów nadzoru Działu Lasów. W lasach miejskich Warszawy znajduje się 8 ścieżek przyrodniczych. Ścieżka przyrodnicza „Las Bielański” o długości ponad 2 km składa się z dwunastu przystanków opisujących najciekawsze miejsca i charakterystyczne cechy rezerwatu Las Bielański. Przystanki „Las Robiniowy”, „Dolinka Potoku Bielańskiego”, „Grąd wysoki na tarasie bielańskim”, „Brzeg Wisły”, „Łęg wią- zowo-jesionowy”, „Najpiękniejsze fragmenty grądu niskiego”, „Reliktowe olsze”, „Grąd niski zdegradowany przez gawrony”, „Dawne koryto Rodawki”, „Regeneracja lasu na terenie dawnego placu zabaw” opisują przyrodnicze walory pokazywanych fragmentów rezerwatu – zróżnicowanie rzeźby terenu, budowę gleb, skład runa, historię i aktualną budowę drzewostanu. Przystanek „Obiekty zabytkowe na terenie Lasu Bielańskiego” pokazuje kulturowo- historyczne aspekty Lasu Bielańskiego: zabytki zespołu klasztornego kamedu- łów oraz ich historię. Z punktu widokowego położonego na skarpie około 20 m powyżej średniego stanu wód Wisły roztacza się panorama praskiego brzegu, m.in. z kominami elektrociepłowni Żerań, której szkodliwa działalność zagraża szacie roślinnej rezerwatu. Ścieżka przyrodnicza Las Bielański, której uzupełnieniem jest folder, przeznaczona jest dla bardziej wtajemniczonych turystów- przyrodników. Wiąże się to ze stosunkowo dużym nagromadzeniem naukowych terminów i fachowych ekologiczno-leśnych informacji zarówno na ścieżce, jak i w folderze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *