yellow Volkswagen van on road

Obwód Leśny Las Sobieskiego

Położony na terenie gmin: Centrum, Wawer, Targówek, Białołęka. Obwód ten składa się z 8 kompleksów leśnych. Las Olszynka Grochowska – rezerwat o charakterze historycznym, utworzony w roku 1984, o pow. 56,46 ha oraz otulina 12,93 ha, pod drzewostanami 61,09 ha (88%). Ze względu na podmokły teren nie ma możliwości wykonania infrastruktury turystycznej. Przez teren rezerwatu przebiegają drogi dostępne dla ruchu pieszego i rowerowego. Las Sobieskiego – pow. 516,23 ha (w tym rezerwat 114,44 ha), pow. drzewostanów 504,65 ha (98%). W kompleksie tym utworzono ścieżkę przyrodniczą „Życie Lasu” dla potrzeb dydaktyki uczniów szkół podstawowych. W kompleksie ustawiono szereg wiat turystycznych (w tym jedna nad oczkiem wodnym). Wszystkie drogi i linie oddziałowe są dostępne dla ruchu pieszego i rowerowego. Wzdłuż dróg ustawiono ławki i kosze na śmieci. Od ul. Bronisława Czecha znajduje się leśny parking o powierzchni 0,25 ha. Rezerwat przyrody im. Króla Jana Sobieskiego, utworzony w roku 1952, jest terenem ogrodzonym. Wstęp możliwy jest tylko za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Plan ochrony nie przewiduje zagospodarowania turystycznego. Las Matki Mojej – pow. 14,25 ha, w tym pow. zalesiona 13,76 ha (97%). W kompleksie tym znajdują się 2 wiaty turystyczne na obrzeżu lasu. Sieć dróg i ścieżek umożliwia wykorzystanie ich dla ruchu rowerowego i pieszego. Planowane jest wykonanie placu zabaw dla dzieci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *