flat lay photography of camera, book, and bag

Dobry zawodnik

Ogólna reguła nieodzowna do tego, aby zostać dobrym zawodnikiem w jakiejkolwiek dyscyplinie: należy uprawiać tak zwane sporty uzupełniające. Znaczy to, że jeśli chcesz być dobrym piłkarzem nie możesz poprzestawać tylko na grze w piłkę nożną, a na treningach ćwiczyć tylko te umiejętności, które są bezpośrednio przydatne przy kopaniu piłki. Musisz uprawiać jeszcze inne dyscypliny sportowe np. latem lekkoatletykę (biegi, skoki), gimnastykę, pływanie a w zimie łyżwy, hokej. Zawsze bardzo wiele pomogą tu różnorodne zabawy i gry ruchowe. Przekonać się o tym możecie, czytając w prasie sportowej sprawozdania z przygotowań naszych czołowych sportowców do różnych imprez międzynarodowych, albo wypowiedzi najlepszych sportowców świata o tym, w jaki sposób doszli do rekordowych wyników. Zawsze podkreślają oni, że obok wytrwałej i długoletniej pracy, duży wpływ na ich rezultaty ma to, że uprawiają poza „głównym“ wiele sportów uzupełniających.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *