aerial photography of people gathering on shore

Zadowalająca turystyka

Jednocześnie warto zaznaczyć, iż wyniki dotyczące procentowego uczestnictwa w działalności rekreacyjnej respondentów z Instytutu Turystyki nie są w pełni zadowalające. Każdy student III roku kierunku organizacja i turystyka w związku z wyższym poziomem świadomości powinien podejmować aktywność ruchową w czasie wolnym systematycznie 2-3 razy w tygodniu co najmniej przez 30-45 min, czego aktualnie nie można stwierdzić. W celu utrzymania oraz pogłębienia czynnego uczestnictwa studentów w procesie rekreacji należy w praktyce stosować poznane w trakcie badań czynniki motywacyjne. Organizując aktywne spędzanie czasu wolnego studentom z pozostałych instytutów, należy stwarzać sytuacje, które umożliwią im przeżycie radości, wzmocnienie poczucia własnej wartości, rozwój osobowości oraz dostarczą  informacji zwrotnej dotyczącej wszechstronnego rozwoju fizycznego. Zaangażowanie się osób prowadzących zajęcia pozwoli na wzrost świadomości studentów w tym zakresie, co znajdzie odbicie w pojawieniu się lub wzmocnieniu motywacji zewnętrznej oraz sprzyjać będzie jej transformacji na motywację wewnętrzną, która jest głównym motorem działania, a także umożliwi poszerzanie i utrwalanie pozytywnych postaw prorekreacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *