two person riding vintage coupe

Trasę wyznaczamy tak, aby przebiegała obok najciekawszych miejsc w mieście

Te miejsca oznaczamy na szkicu niech goście odgadną, że na to warto zwrócić uwagę. Dzielimy się na kilkuosobowe patrole tak, aby w każdym patrolu znaleźli się i goście i gospodarze. Patrole wychodzą na miasto trasami oznaczonymi na tzw. „ślepym szkicu“ (szkic bez nazw i ulicy). Punkty docelowe wyznaczamy w najciekawszych miejscach naszego miasta. Wygrywa patrol, który najszybciej dotrze do miejsca oznaczonego na szkicu i najszybciej wróci z najdokładniejszymi informacjami o zabytku lub instytucji, która się tam mieści. Szkic i zebrane informacje zachowują goście. Dzielimy się na dwójki, składające się z „gościa“ i „gospodarza“. Przyjezdni harcerze otrzymują zadanie: zaobserwować i zapamiętać wszystkie adresy lekarzy na ulicy Kościuszki. Może to być także inne zadanie np. zapamiętanie przedmiotów znajdujących się na wystawie sklepu przy ulicy Konopnickiej 11 lub tp. Wszystko to powinni zrobić tak, aby nie zwrócić uwagi towarzyszącym im harcerzy z drużyny gospodarzy. Bo ci właśnie mają za zadanie zorientować się co obserwują goście. Jednym i drugim nie powinna gra przeszkadzać w miłej rozmowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *