two women lying on white sand facing beach under blue sky

Formy rekreacji ruchowej

Czynnikiem motywującym kobiety z IT do aktywności ruchowej w czasie wolnym jest rozwijanie takich cech osobowości jak zdyscyplinowanie i siła woli (współczynnik korelacji 0,66), możliwość wzmacniania poczucia własnej wartości oraz pewności siebie (współczynnik korelacji 0,61), przeżycie radości, osiągnięcie odprężenia i wewnętrznego spokoju (współczynnik korelacji 0,46). Niestety, wyniki badań wykazały, iż nie istnieją istotne czynniki, które aktywizowałyby studentki z PI do zwiększonego uczestnictwa w rekreacji ruchowej. U mężczyzn odnotowano większą ilość czynników motywujących, wśród których wspólnym dla obu badanych grup jest możliwość wykazania się własną inwencją, odwagą i zdecydowaniem (współczynnik korelacji IT – 0,42; PI – 40). Widoczna jest tu duża różnorodność motywów aktywizujących do działania, wśród których studentów IT pobudza do aktywności ruchowej: wszechstronny rozwój fizyczny (współczynnik korelacji 0,69), efektywne spędzanie czasu wolnego (współczynnik korelacji 0,67), możliwość wyzwalania radości, odprężenia i wewnętrznego spokoju (współczynnik korelacji 0,65), nawiązywanie nowych przyjaźni, ciekawych kontaktów (współczynnik korelacji 0,41). W odróżnieniu od studentów z IT respondentów z PI motywuje możliwość rozwijania takich cech osobowości jak zdyscyplinowanie i siła woli (współczynnik korelacji 0,61), kształtowanie atrakcyjnej sylwetki (współczynnik korelacji 0,44) oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości i pewności siebie (współczynnik korelacji 0,43) (rys. 20, 21).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *