yellow Volkswagen van on road

Gnojowka z pokrzywy

Obliczanie odległości ruchomych przedmiotów Jak obliczyć odległość dzielącą nas od idącego człowieka? Wyciągamy rękę w przód, podnosimy duży palec i zamykamy jedno oko. (Jeżeli piechur posuwa się z prawej strony w lewo trzeba zamknąć prawe oko i odwrotnie). W chwili, kiedy palec zasłania piechura zamykamy lewe oko i równocześnie otwieramy prawe: W tym momencie wyda nam się, że piechur cofnął się. Liczymy, ile kroków zrobi on do miejsca, w którym znowu zasłoni go palec. Nasza odległość od piechura będzie się równała ilości kroków pomnożonych przez dziesięć. Przyjmując, że średnia długość kroków wynosi 3h metra łatwo obliczyć odległość w metrach, ab — to odstęp między oczami (patrząc z góry) to czubek dużego palca wyciągniętej ręki A — to pierwotne położenie piechura B — to drugie położenie piechura. Obliczenie to opiera się na spostrzeżeniu, że odległość od oczu do dużego palca wyciągniętej ręki (bO) jest zwykle 10 razy większa niż odległość między źrenicami oczu (ab). Najczęściej 60 i 6 cm. Tak więc stosunek bO do ab jest jak 10 do 1 i stąd stały mnożnik 10. Jeżeli chcemy przy pomocy własnego palca poznać odległość obiektu nieruchomego, np. domu musimy zamiast ¡kroków policzyć liczbę cegieł, lub otworów okiennych, które mieszczą się w odstępie między położeniami palca podczas obserwacji prawym i lewym okiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *