two children playing under umbrella on seashore

Glediczja trójcierniowa sunburst

Dzięki łatwemu wiązaniu powszechnie stosowany. Należy uważać, żeby końce wybiegały spod pętli po dwa z tej strony. Podobnie wiąże się węzeł babski, tylko z kolei trzeba uważać, żeby końce wybiegały spod pętli na przemian: jeden z wierzchu, drugi od spodu.Oba węzły służą do łączenia linek jednakowej grubości. Węzeł babski mocniej się zaciska i trudniej go rozwiązać.

Węzeł tkacki

Służy do łączenia linek nierównej grubości. Sposób wiązania: koniec grubszej linki (trzymany w lewej ręce) składamy podwójnie. Przez tak utworzoną pętlę przeciągamy cieńszą linę.

Kluczka niezaciągająca się

Można ją zawiązywać na końcu linki i pośrodku. Węzła tego używa się do drabinek sznurowych, jest ponadto wstępem do innych węzłów. Służy ponadto do wdrapywania się i schodzenia z drzewa. Robimy kluczkę niezaciągającą się, a drugi koniec przerzucamy przez gałąź, poczym przeciągamy przez kluczkę. Jest to wówczas tzw. węzeł więzienny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *