aerial photography of people gathering on shore

Co potrzebuje klient?

Boguszewicz-Kret stwierdza, że promowanie może wywołać określone kłopoty, ponieważ niematerialność usług powoduje trudności w uchwyceniu idei produktu i jego oceny przez klienta, a Torkildsen uważa, że dostarczenie zadowolenia i satysfakcji klientowi przez oferenta usług rekreacyjnych wymaga odpowiedzi na trzy pytania: Co jest ważne dla klienta? Jak zaspokoić potrzeby klientów?
Jakie są potrzeby aktualnych i potencjalnych klientów? Badania potrzeb rekreacyjnych w Polsce, jak i w innych krajach były i są niewystarczające. Problem ten był obserwowany także w krajach o rozwiniętych usługach, gdzie zrozumienie potrzeb ludzkich również przychodziło z dużymi trudnościami i wynikało z różnych interpretacji i podejść w rozumieniu ogólnych potrzeb jako kategorii psychologicznej. Trudne jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, co motywuje człowieka do aktywności fizycznej w czasie wolnym. Odwoływanie się do teorii potrzeb A. Maslowa i teorii pochodnych nie wyjaśnia całkowicie problemu. B. Marciszewska, zauważając brak w literaturze przykładów jednoznacznego zakwalifikowania potrzeb rekreacyjnych do któregokolwiek szczebla piramidy, sugeruje, że teoria Maslowa dopuszcza możliwość przejawiania się usług rekreacyjnych na każdym jej poziomie. Podana przez Tilmana (1964) klasyfikacja potrzeb człowieka możliwych do zaspokojenia w czasie wolnym odchodziła od tradycyjnego ujęcia Maslowa. Dziś możemy zauważyć, iż w gruncie rzeczy wskazywały one na kompetencje, które jako kierunek w zarządzaniu zasobami rozwinęły się znacznie później.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *