yellow Volkswagen van on road

Uczestnictwo mężczyzn w rekreacji ruchowej w weekendy

Z badań wynika również, że 94% badanych z IT oraz 92% z PI co najmniej raz w tygodniu systematycznie spędza czas wolny w sposób aktywny. Nie odnotowuje się natomiast większych różnic między kobietami i mężczyznami (rys. 9). Cieszy fakt, iż spośród studentów płci męskiej 50% z IT i 44,6% z PI trzy razy w tygodniu uczestniczy w rekreacji ruchowej (rys. 11). Preferowanymi formami aktywności ruchowej podejmowanymi w wolnym czasie są: jazda na rowerze, gry zespołowe, pływanie oraz biegi. Widoczna jest wyraźna różnica w zakresie podejmowanych dyscyplin sportowych między słuchaczkami z IT a słuchaczkami z pozostałych instytutów. Warunkiem studiowania na kierunku organizacja turystyki i rekreacji jest nabycie takich umiejętności jak pływanie, jazda na nartach oraz uczestnictwo w turystyce kwalifikowanej – podejmowanie tych form rekreacji w większym stopniu lub wyłącznie charakteryzuje kobiety z IT (rys. 12). Duże zainteresowanie tymi samymi formami rekreacji wykazują też studenci z wszystkich instytutów, których jednak najbardziej interesują gry zespołowe (88,9% z IT; 82,1% z PI) (rys. 13).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *