person lying inside tent and overlooking mountain

Prosta zasada gry

Zawodnicy dotknięci przez „patrolujących“ odchodzą na bok i nie biorą udziału w grze.
Grę powtórzyć dwukrotnie przy jednakowej ilości zawodników i przy innych „patrolujących“.
Wygrywa ta para „patrolujących“, kltó- ra przepuściła mniejszą ilość zawodników. Jeśli w grze biorą udział dwa zastępy, każdy deleguje jednego „patrolującego“’. Wygrywa zastęp, którego więcej uczestników przeprawi się nie schwytanych. Murarz: Pole zabawy tworzy prostokąt 10—15X X20 25 kroków. Na środku prostokąta rysuje się dwoma liniami korytarz szerokości 2—3 kroków. W dowolnym miejscu korytarza staje „murarz“. Na sygnał harcerze przebiegają przez korytarz na drugą stronę, a murarz stara się wychwytać jak najwięcej przebiegających przez dotknięcie ręką. Złapani harcerze stają wzdłuż korytarza trzymając się za ręce zmniejszają w ten sposób otwór, którym wolno przebiegać. Ostatni złapany staje się nowym murarzem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *