two children playing under umbrella on seashore

Kto szybciej

Uczestnicy gry ustawiają się w dwie lub trzy równe liczebnie kolumny. Przed nogami pierwszych uczestników kreśli się linię. 10–15 m przed linią rysuje się dwa lub trzy kółka — zależnie od ilości kolumn. Do środka każdego kółka kładzie się pałeczki lub klocek. Po okrzyku prowadzącego: „Uwaga! Marsz!“ pierwsi gracze biegną do swych kółek, trzy razy uderzając klockiem o ziemię i wracają, starając się jak najszybciej zająć ostatnie miejsce w kolumnach. Wtedy dopiero każdy z nich krzyczy: „hop“! Jest to sygnał do rozpoczęcia biegu przez następnego gracza. Zwycięża ta kolumna, której wszyscy zawodnicy szybciej wykonają zadania. Zasady gry: a) Ruszając do biegu i wracając na swoje miejsce nie wolno dotykać innych uczestników; Po stuknięciu trzy razy klockiem należy go zostawić w kółku. Nocny patrol. Uczestnicy gry wybierają dwu „patrolujących“, którzy stają pośrodku polany, twarzami do siebie, w takiej odległości, że mogą dotykać się palcami wyciągniętych rąk. „Patrolującym“ zawiązuje się oczy. Reszta uczestników gry gromadzi się na jednej połowie polany. Mają oni przekraść się (nie przebiegać) kolejno między „patrałującymi“ na drugą połowę polany. Każdy stara się to zrobić tak, by „patrolujący“ go nie schwycił. „Patrolującym“ nie wolno ruszać się z miejsca, lecz mogą się nachylać i ruszać rękami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *