white airplane wing

Obiekty sportowe

Ze środków pochodzących z dopłat do gier liczbowych są budowane, rozbudowywane i modernizowane hale i pawilony sportowe, kryte pływalnie, lodowiska, boiska i stadiony, skocznie narciarskie i inne budynki stanowiące zaplecze obiektów sportowych. Należy dodać, że środki pochodzące z dopłat do gier liczbowych „pozwoliły na budowanie i modernizację nie tylko obiektów o szczególnym znaczeniu dla sportu. W setkach gmin powstały nowe sale gimnastyczne, wiele szkół wzbogaciło się o baseny, korty tenisowe, boiska do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki i lodowiska” (Codziennie… 2001: 6). W niniejszym artykule problematykę infrastruktury sportowej w Polsce przedstawiono z perspektywy danych statystycznych, strategii rozwoju sportu oraz badań socjologicznych typu empirycznego. Badania empiryczne na temat infrastruktury sportowej w Polsce były fragmentem szerszych badań przeprowadzonych w roku 2004 na zlecenie MENiS nt. „Sport dzieci i młodzieży, sport olimpijski oraz sport osób niepełnosprawnych”. Badania przeprowadzono na próbie reprezentatywnej liczącej blisko 1500 osób na terenie całego kraju. Podstawowym narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. W badaniach tych poszukiwano m.in. związków pomiędzy wielkością aglomeracji a poziomem rozwoju, nowoczesnością, funkcjonalnością i dostępnością obiektów sportowych. Wielkość aglomeracji analizowano w podziale na wieś, miasta do 100 tys. mieszkańców, miasta powyżej 100 tys. mieszkańców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *